Strona beneficjenta

Kulig - dystrybutor światowych marek

Information

  • Tytuł projektu: „Poprawa ergonomii pracy w przedsiębiorstwie”
  • Beneficjent: Kulig Sp. z o.o
  • Całkowita wartość projektu: 108 167,66 zł, płatność ze  środków europejskich: 91 942,51 zł, wkład własny: 16 225,15 zł
  • Okres realizacji: od 01.09.2023 do 30.11.2023

Opis projektu: Projekt ma na celu minimalizowanie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez doposażenie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt oraz przeprowadzenie szkoleń z ergonomii pracy, radzenia sobie ze stresem, obsługi trudnego klienta i rozwiązywania konfliktów w zespole.